Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Mappe : Signaler

Oversikt over de forskjellige signallinjene og adresse/databussene i en Amiga.

  • Adressebussen
  • Databussen
  • Reset
  • Grensesnitt
  • Input/Output (den elektroniske delen)
  • Standard-protokoller
  • Beskrivelse av funksjoner og funksjonsgrupper

www.amigawiki.org

Innhold

Sist endret: 2015/05/11 23:50

Sideverktøy